Archiv článků

Akce v roce 2013

21.01.2014 07:54
29.01.2013 19:16 Termínově vázané akce pro realizátory projektů v programu Ochrana biodiversity: - povinné školení pro mapovatele a správce genofondových ploch v úterý 26.3.2013 - mailem nebo na CD poslat garantovi do 16.9.2013 soubory vázané na mapovací akce - pomologické vzorky...

Vítejte na našem novém webu

21.01.2014 07:53
Prvotně publikováno: 19.10.2012 15:09 Archivní odrůdy je web pro všechny příznivce starých odrůd. Mimo informací o odrůdách zde naleznete metodiky programu Českého svazu ochránců přírody Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin. Rádi zveřejníme i příspěvky dalších osob či organizací, které se touto...

Jabloňový kalendář 2014

13.01.2014 14:16
V roce 2014 jsme připravilo EC Meluzína RCAB pro všechny příznivce starých odrůd jabloní kalendář. Fotograficky i textem přibližuje následující odrůdy: Jeptiška, Blenheimská reneta, Nathusiovo, Coulonova reneta, Boikovo, Strýmka, Průsvitné letní, Gdánský hranáč, Parména zlatá, Smiřické vzácné,...

Řez starých ovocných stromů

02.03.2013 15:03
Péče o staré stromy je poměrně náročná disciplína. Bohužel ať se v naší krajině vydáte kterým chcete směrem, velmi brzy narazíte na nějaký zmrzačený strom. Velmi hezký příspěvek k řezu a ošetření starých ovocných stromů nám zaslal Ondřej Dovala. Celý článek je ke stažení zde: Principy řezu ovocných...

Karty odrůd záchraného sortimentu

31.01.2013 07:16
U odrůd záchranného sortimentu byla založena karta odrůdy záchranného sortimentu. Karta odrůdy je pomůckou pro každodenní praxi. Měla by soustředit informace rozptýlené v různých knihách do jednoho informačního zdroje. Měla by poskytnout alespoň hrubé vodítko pro plánování projektů,...

Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin

29.01.2013 18:41
Český svaz ochráncůpřírody více již od konce 90.let rozvíjí vlastní program: Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin. V roce 2011 byl vypracován a schválen koncepční materiál, který je ke stažení zde: CSOP-koncepce-Krajove-odrudy-2011.pdf (315,2 kB) Klasicky se zaobíra otázkami co bylo, co je a co...

Metodika pro zakládání a údržbu výsadeb ovocných stromů v rámci programu ČSOP Ochrana biodiversity

29.01.2013 12:51
Samotná metodika je ke stažení zde: CSOP-funkcni-vysadby-metodika_www130129.pdf (3 MB). Závazná část směřuje spíše k evidenci toho, co se kde sází a upozorňuje na schválený záchranný sortiment hrušní. Doporučená část je rozsáhlejší a berte ji spíše jako postřehy toho, kdo už se dopustil mnoha...

Metodika evidence genofondové plochy k programu ČSOP Ochrana biodiversity

29.01.2013 11:42
V roce 2012 jsme zahájily dlouhodobou činnost zaměřenou na evidenci genofondových ploch ve vlastnictví a péči různých organizací i jednotlivců. Cílem je získání rámcového přehledu kolik genofondových ploch v republice existuje, kolik je v nich místa a jaké odrůdy jsou zde zachyceny. Tyto informace...

Metodika mapování ovocných vysokokmenů k programu ČSOP Ochrana biodiversity

29.01.2013 10:25
Následující soubory představují jednu z možností jak mapovat staré ovocné stromy v krajině. Návody a metodiky jsou sestaveny tak, aby výsledky mapování byly použitelné pro zápis dat do celostátní databáze v prostředí geografického informačního systému. Zároveň výsledky jsou snadno čitelné a...

Odrůdy hrušní a jejich hodnocení z hlediska důležitosti záchrany

28.01.2013 14:22
Podrobný popis metodiky jak vznikaly dále uvedené sortimenty naleznete v tomto souboru: CSOP-zachranny-sortiment-hrusne_www130404.pdf (1,1 MB) Staré odrůdy byly rozděleny do 4 záchranných sortimentů podle úsilí, které plánujeme vynaložit na jejich záchranu na území České republiky: 1. Prioritní...
Záznamy: 31 - 40 ze 43
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>