Mapování stromů starých a krajových odrůd

Mapování stromů v krajině je nesmírně populární činnost. Bohužel často se výsledky mapování nedostanou dále než k lidem, kteří mapování provedli. To je velká škoda. Stromy v krajině nenávratně mizí a s nimi i možnost zjistit jaké staré či krajové odrůdy u nás rostly.

V této sekci se snažíme přinášet metodické materiály, které by pomohly sjednotit způsoby mapování a časem přenést výsledky do jednotné databáze.

 

Martin Lípa

Mapování stromů v krajině

Metodika mapování ovocných vysokokmenů k programu ČSOP Ochrana biodiversity

29.01.2013 10:25
Následující soubory představují jednu z možností jak mapovat staré ovocné stromy v krajině. Návody a metodiky jsou sestaveny tak, aby výsledky mapování byly použitelné pro zápis dat do celostátní databáze v prostředí geografického informačního systému. Zároveň výsledky jsou snadno čitelné a...