Archiv

Krajské oborové setkání k záchraně krajových odrůd

21.01.2014 07:59
Prvotně publikováno: 30.07.2013 15:13 Ekologické centrum Meluzína - Regionální centrum Asociace Brontosaura pořádá 19.9. 2013 v Děčíně setkání příznivců velkých ovocných stromů. Pozvánka s obsahem setkání a organizačními podrobnostmi je ke stažení zde:BIOD_sem_1302_pozvanka_00.pdf...

Fruticetum - sbírka ovocných dřevin v Průhonicích

21.01.2014 07:58
Prvotně publikováno:28.04.2013 06:59 V roce 1941 byla v Pruhonicích založena rozsáhlá sbírka odrůd ovocných dřevin. Do současnosti se dochavala rozsáhlejší plocha vysokokmenných hrušní a jabloní. Fruticetum je přístupné v rámci prohlídky botanické zahrady v květnu a červnu. Více informací o...

Akce v roce 2013

21.01.2014 07:54
29.01.2013 19:16 Termínově vázané akce pro realizátory projektů v programu Ochrana biodiversity: - povinné školení pro mapovatele a správce genofondových ploch v úterý 26.3.2013 - mailem nebo na CD poslat garantovi do 16.9.2013 soubory vázané na mapovací akce - pomologické vzorky...

Vítejte na našem novém webu

21.01.2014 07:53
Prvotně publikováno: 19.10.2012 15:09 Archivní odrůdy je web pro všechny příznivce starých odrůd. Mimo informací o odrůdách zde naleznete metodiky programu Českého svazu ochránců přírody Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin. Rádi zveřejníme i příspěvky dalších osob či organizací, které se touto...