Odrůdy hrušní a jejich hodnocení z hlediska důležitosti záchrany

28.01.2013 14:22

Podrobný popis metodiky jak vznikaly dále uvedené sortimenty naleznete v tomto souboru: CSOP-zachranny-sortiment-hrusne_www130404.pdf (1,1 MB)

Staré odrůdy byly rozděleny do 4 záchranných sortimentů podle úsilí, které plánujeme vynaložit na jejich záchranu na území České republiky:

1. Prioritní sortiment

Jsou zde hlavně odrůdy pocházející z Čech, Moravy a Slezska. Dále jsou zde odrůdy dalších evropských zemí, které jsou u nás pěstovány již déle než 200 let a prakticky zdomácněly. Určitě budeme podporovat jejich přítomnost v genofondových plochách i funkčních výsadbách, budeme se snažit prodloužit život starým jedincům těchto odrůd a budeme se snažit aby se tyto odrůdy opět dostaly do povědomí veřejnosti.

2. Specializovaný sortiment

Jedná se o odrůdy cizího původu, které jsou vhodné do horších pěstitelských podmínek nebo mají nějaké zvláštní vlastnosti, které nenacházíme u odrůd prioritního sortimentu. U nás jsou pěstovány zhruba od počátku 19.století. I tyto odrůdy budeme cíleně podporovat ve výsadbách ve vhodných podmínkách a dále se budeme snažit o jejich popularizaci.

3. Průzkumný sortiment

Tady se jedná o odrůdy, o kterých nemáme dosud dostatek informací a fotodokumentace, abychom je mohli zařadit do ostatních sortimentů. V této skupině se nacházejí především velmi zajímavé nálezy z mapovacích akcí a staré české odrůdy na které zatím nemáme dobré pomologické popisy. Záchranné úsilí zde bude spočívat především v dlouhodobém sledování ve vybraných genofondových plochách a na stanovištích matečných stromů. Jakmile se toho dozvíme dost, zařadíme je do některé z ostatních tří sortimentů.

4. Přijatelný sortiment

Zde jsou soustředěny cizí archivní odrůdy, které byly nalezeny nebo jinak dokladovány na území České republiky. Úsilí o jejich záchranu nebudeme nijak významněji podporovat ale ani mu nebudeme branit. Prostě pokud budeme mít dostatek peněz a času budeme se jim věnovat a pokud ne, přenecháme jejich záchranu organizacím v zemích jejich původu.

 

Pro rychlé nahlédnutí uvádím seznamy odrůd jednotlivých sortimentů i v tomto článku v této nekomentované podobě. Odrůdy jsou v každém sortimentu seřazeny přibližně podle doby zralosti:

Odrůdy prioritního sortimentu

Název odrůdy který bude používán

Magdalenka

Solnohradka (Salcburka)

Muškatelka turecká (Zbuzanka)

Solanka

Šídlenka

Kozačka štutgartská

Ananaska česká

Muškatelka letní

Špinka

Máslovka římská

Bezjaderka Říhova

Koporečka

Pstružka

Canalova (Křesetická)

 

Specializovaný sortiment

Název odrůdy který bude používán

Červencová

Kongresovka

Amanliská

Salisburyova

Merodova

Avranšská

Předobrá

Dvorní

Pařížanka

Madame Verté

Děkanka šedá - není

Nelisova zimní

 

Průzkumný sortiment

Název odrůdy, který bude používán

 Poznámka

Jakubka česká

 

Tatarova

 

Šípková

 syn: Bollweriana

„pruhované hrušky“

skupina odrůd

Zelinka chlumecká

 

Nagevicova

 

"krvavky"

skupina odrůd

"šedé muškatelky "

skupina odrůd

 

Přijatelný sortiment

Název, který bude používán

Děkanka červencová

Giffardova

Clappova

Monchallardova

Ananaska coutrayská

Guyotova

Williamsova

Marillattova

Baquetova (Žbernice)

Ezéeská

Esperenova máslovka

Lebrunova

Viennská

Hardyho

Hájenka

Kolomaova máslovka – není

Charneuská

Bergamotka anglická

Boscova

Pitmastonská

Marie Louisa

Napoleonova

Poiteau

Sixova

Děkanka Robertova

Lucasova

Ghelinova

Křivice

Sterkmanova

Zefirinka

Angoulemská

Pastornice

Lectierova

Dielova

Blumenbachova

Mas

Kolmarská zlatá

Hardepontova

Fulvie

Mechelenská

Drouardova

Krassanská – není

Děkanka zimní

Esperenova bergamotka

Olivier de Serres

Šedá podzimní

Virgule