Genofondové plochy starých odrůd a krajových odrůd ovocných stromů

Genofondové plochy slouží zachování starých a krajových odrůd. Zároveň by měly být i hlavním nástrojem pro zjišťování zapomenutých nebo neznámých vlastností odrůd. Založit a pěstovat genofondovou plochu je pro řadu příznivců starých a krajových odrůd velmi atraktivní. Na druhé straně je to dosti náročná činnost. Chce to čas, trpělivost, pečlivost a koneckonců i nějaké ty peníze.

V této sekci jsou publikovány materiály, které se snaží trochu sjednoti způsob vedení evidence a celkový přístup  k zakládání genofondových ploch starých odrůd ovocných stromů. Naším snem je republiková databáze krajových odrůd zachycených v genofondových plochách v České republice.

Evidence genofondové plochy

Metodika evidence genofondové plochy k programu ČSOP Ochrana biodiversity

29.01.2013 11:42
V roce 2012 jsme zahájily dlouhodobou činnost zaměřenou na evidenci genofondových ploch ve vlastnictví a péči různých organizací i jednotlivců. Cílem je získání rámcového přehledu kolik genofondových ploch v republice existuje, kolik je v nich místa a jaké odrůdy jsou zde zachyceny. Tyto informace...