Karty odrůd záchraného sortimentu

31.01.2013 07:16

U odrůd záchranného sortimentu byla založena karta odrůdy záchranného sortimentu. Karta odrůdy je pomůckou pro každodenní praxi. Měla by soustředit informace rozptýlené v různých knihách do jednoho informačního zdroje. Měla by poskytnout alespoň hrubé vodítko pro plánování projektů, určování ovoce, získávání informací od pamětníků a podobně. Celý balík cca 43MB je z kapacitních důvodů ke stažení zde: https://www.meluzina.info/dokumenty

Po rozbalení souboru se Vám vytvoří v počítači složka, která bude obsahovat soubor: CSOP-zachranny-sortiment-karty-odrud-hrusne.xls, fotografie ve formátu .jpg a skeny pomologických popisů ve formátu .pdf

Samotné karty odrůd záchranného sortimentu jsou umístěny na listech xls souboru. U každé odrůdy je připojen přes hyperlink skenovaný popis a tam kde byla k dispozici i fotodokumentace, jsou i hyperlinky na fotky. Složku přesunujte v počítači vždy pohromadě, aby hyperlinky zůstaly funkční.

Karta obsahuje následující sadu informací:

1. popis odrůdy převzatý z výše uvedených publikací

- poznámky k eventuálním změnám ve vlastnostech od doby jejich popisu (týká se hlavně zdravotního stavu a vlastností ovlivněných posunem klimatu)

 

2. obrazovou dokumentaci

- sken původního obrazu s pomologie

 

3. výsledný status v bodové stupnici

0. nezvěstná odrůda

1. kriticky ohrožená odrůda

2. silně ohrožená odrůda

3. ohrožená odrůda

4. ustupující odrůda

5. běžná odrůda

 

4. poznámky k regionalitě, kterou by bylo vhodné respektovat

 

5. poznámky k ekologickým nárokům, které je nutno respektovat

 

6. Seznam genofondových ploch kde je odrůda zapěstována

 

7. Seznam školek, kde je množena