Metodika evidence genofondové plochy k programu ČSOP Ochrana biodiversity

29.01.2013 11:42

V roce 2012 jsme zahájily dlouhodobou činnost zaměřenou na evidenci genofondových ploch ve vlastnictví a péči různých organizací i jednotlivců. Cílem je získání rámcového přehledu kolik genofondových ploch v republice existuje, kolik je v nich místa a jaké odrůdy jsou zde zachyceny. Tyto informace chceme dále využít k výměně odrůd mezi pěstiteli a k dalšímu doplňování ploch o znovuobjevené odrůdy.

Pro celostátní sdílení dat a pro jejich základní přehlednost je nezbytně potřeba dodržovat společná pravidla pro vedení evidence.

Následující dokument ke stažení: CSOP-genofondove-plochy-metodika-evidence_140331.pdf (2045437) obsahuje základní pokyny k zavedení evidence genofondové plochy zapojené do tohoto programu. Konkrétní podrobnosti ke každé lokalitě konzultujte s odborným garantem.

Tabulkový soubor pro prvotní zavedení genofondové plochy jako jednotky je zde: gf_plocha-vzor-140331.xls (36864)

Pro vedení evidence pozic pro stromy uvnitř plochy použijte soubor ke stažení zde:gf_plocha_pozice_vzor-140331.xls (69632)