Metodiky

Na tomto místě budou zveřejňovány informace, které se týkají všech druhů ovocných dřevin. Návody berte především jako inspiraci nebo téma do diskuse. Pokud jsou metodiky povinné, tak je to obvykle ve spojení s nějakým programem, či projektem. Tam musí být sponsor dopředu informován, jak se naloží s jeho penězi a potom samozřejmě je nutné danou metodiku dodržet.

Metodiky k jednotlivým činnostem jsou rozděleny na příslušných záložkách, kde jsou k dispozici i soubory ke stažení.

Co a jak kolem starých odrůd ovocných dřevin

Koncepce dalšího směřování programu Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin

29.01.2013 18:41
Český svaz ochráncůpřírody více již od konce 90.let rozvíjí vlastní program: Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin. V roce 2011 byl vypracován a schválen koncepční materiál, který je ke stažení zde: CSOP-koncepce-Krajove-odrudy-2011.pdf (315,2 kB) Klasicky se zaobíra otázkami co bylo, co je a co...

Metodika ke stanovení záchranných sortimentů starých odrůd

13.03.2014 13:00
Záchranné sortimenty odrůd ovocných stromů jsou seznamy odrůd, které jsou určeny k přednostním výsadbám na kmenných tvarech. Účelem těchto seznamů je podpořit uchování určitých odrůd, které jsou vhodné pro podmínky dané oblasti buď pěstitelsky nebo z kulturně historických důvodů.Zároveň jsou to...

Dva nové standardy péče o přírodu a krajinu zaměřené na zakládání výsadeb a péči o ovocné stromy

10.02.2016 09:14
Agentura ochrany přírody a krajiny zveřejnila dva nové důležité standardy. Oba jsou všestraně použitelné pro zakládání alejí i sadů z kmenných tvarů ovocných stromů v krajině i v zahradách s dostatkem prostoru.První je ke stažení zde: SPPKC_02-003_2016_VYSADBY_OVOCNYCH_DREVIN(1).pdfObsahuje...