Novinky

Rozvoj odborného programu Krajové odrůdy ovocných dřevin v roce 2014

13.01.2015 08:27
Odborný program Českého svazu ochránců přírody (CSOP) byl v roce 2014 rozvíjen především po kvalitativní stránce. Díky spolupráci s kanceláří Ústřední výkonné rady (ÚVR ČSOP) se podařilo zpracovat projekt nazvaný: Oživení starých odrůd. V červenci roku 2014 byla na...

Vše nejlepší do roku 2015

31.12.2014 08:15
Přeji všem návštěvníkům těchto stránek mnoho štěstí a zdraví v roce 2015 a mnoho radosti z ochutnávání ovoce či pěstování stromů starých ale dobrých odrůd.S Pozdravem Martin Lípa

Seminář: Zeleň venkovských sídel v Českém Středohoří

08.09.2014 10:50
Seminář je pořádán v rámci projektu Lokální identita zeleně venkovských sídel podpořeného Národní agenturou pro zemědělský výzkum (kód projektu QI112A138). Pořádání semináře bylo dále podpořeno Správou Chráněné krajinné oblasti České středohoří a Souborem lidové architektury Zubrnice. Seminář...

Seminář k letním odrůdám ovoce

08.09.2014 10:35
Ve dnech 11.-12.8.2014 se uskutečnil díky laskavé pohostinosti ZO ČSOP České Budějovice seminář změřený na letní odrůdy jabloní a hrušní. Během semináře jsme navštívili tři genofondové plochy, stromy vymapované v rámci projektů Ochrana biodiversity v letech 2010-2014 a pomologové určili vzorky...

Pozvánka na oborové setkání v Děčíně

05.08.2014 10:05
Vážení příznivci starých odrůd, připojuji ke stažení pozvánku na tradiční setkání s prosbou o předání všem dalším zájemcům. BIOD_sem_1402_pozvanka_CSOP.pdf (504399) Velmi prosím, pokud se rozhodnete tento seminář navštívit, zaplaťte prosím co nejrychleji účastnický poplatek a pošlete doprovodný...

Testace ovocných odrůd

28.02.2014 07:44
Ve čtvrtek 18.9.2014 od 14.00 proběhne určování vzorků ovocných odrůd v Děčíně na zemědělské škole Libverda. Pro mapovatele v rámci projektů je vyhrazena přednostní kapacita. Podmínky budou stejné jako v minulých letech: - minimálně 10 vzorků - maximálně 25 vzorků - v rozpočtu rezervujte 150,- Kč...

Povinné školení pro mapovatele a správce genofondových ploch

28.02.2014 07:37
proběhne v úterý 28.3.2014 v Praze na kanceláři ÚVR Českého svazu ochránců přírody. Program: 10.00-12.00 školení správců genofondových ploch 12.30-14.00 školení mapovatelů Na konci každého bloku bych rád trochu podiskutoval s ůčastníky a posbíral náměty co a jak dělat dál v odborném programu. K...

Ovocné stromy v krajině a péče o ně

06.02.2014 07:20
Dne 15.3.2014 od 9.00 začne v Krásné Lípě ve Smetanově ulici u jabloně naproti hřbitovu komentovaná ukázka péče o staré ovocné stromy větších rozměrů. Ukázku bude provádět a komentovat Ing. Petr Fuka se svými spolupracovníky www.arbres.cz/ Akce bude dále pokračovat od 13.00 v přednáškovém sále...

Ovocné stromy v krajině

06.02.2014 07:12
Dne 4.3. 2014 v 18.00 v Městské knihovně ve Varnsdorfu začne přednáška o tom, co vše je možné a potřebné dělat pro zachování velkých ovocných stromů v krajině České republiky. Přednáška představí průřez činností Ekologického centra Meluzína RCAB od roku 1998. Přednášku pořádá České Švýcarsko o.p.s....

Rozvoj odborného programu: Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin

21.01.2014 08:39
V roce 2013 byl odborný program Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin rozvíjen především intenzivní prací na záchranných sortimentech odrůd jabloní, hrušní, třešní, višní a dalších druhů. Existence těchto sortimentů je jednak naplněním jednoho z nejdůležitějších úkolů koncepce rozvoje...
<< 1 | 2 | 3 >>