Rozvoj odborného programu: Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin

21.01.2014 08:39

V roce 2013 byl odborný program Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin rozvíjen především intenzivní prací na záchranných sortimentech odrůd jabloní, hrušní, třešní, višní a dalších druhů.

Existence těchto sortimentů je jednak naplněním jednoho z nejdůležitějších úkolů koncepce rozvoje programu a dále je to praktický materiál, který je nezbytně potřeba používat v každodení praxi.

Na základě současného stavu prací na sortimentech předpokládáme jejich publikování během první poloviny roku 2014.

Celkový podrobnější přehled nabízí závěrečná zpráva z projektu odborného garanta: BIODG_sez_1303_ZZ_191301-www.pdf (1217019).

Martin Lípa