Seminář k letním odrůdám ovoce

08.09.2014 10:35

Ve dnech 11.-12.8.2014 se uskutečnil díky laskavé pohostinosti ZO ČSOP České Budějovice seminář změřený na letní odrůdy jabloní a hrušní. Během semináře jsme navštívili tři genofondové plochy, stromy vymapované v rámci projektů Ochrana biodiversity v letech 2010-2014 a pomologové určili vzorky dodané v rámci letošních mapovacích projektů.

Akce byla pojatá jako odborný seminář pro užší okruh účastníků. V příštích letech bychom rádi založili tradici seminářů pro širokou veřejnost.