Ovocné stromy v krajině a péče o ně

06.02.2014 07:20

Dne 15.3.2014 od 9.00 začne v Krásné Lípě ve Smetanově ulici u jabloně naproti hřbitovu komentovaná ukázka péče o staré ovocné stromy větších rozměrů.

Ukázku bude provádět a komentovat Ing. Petr Fuka se svými spolupracovníky www.arbres.cz/

Akce bude dále pokračovat od 13.00 v přednáškovém sále Křinického pivovaru přednáškou a diskusí.

Celodenní akci pořádá České Švýcarsko o.p.s. ve spolupráci s Městem Krásná Lípa v rámci projektu: "Ekologická výchova pro všechny generace".

Originální plakátek k akci je ke stažení zde: péče_o_stromy.pdf (3009180)

Zapsal: Martin Lípa