Rozvoj odborného programu Krajové odrůdy ovocných dřevin v roce 2014

13.01.2015 08:27

Odborný program Českého svazu ochránců přírody (CSOP) byl v roce 2014 rozvíjen především po kvalitativní stránce.

Díky spolupráci s kanceláří Ústřední výkonné rady (ÚVR ČSOP) se podařilo zpracovat projekt nazvaný: Oživení starých odrůd. V červenci roku 2014 byla na realizaci projektu uzavřena smlouva: 76-FN-028 a od 1.8. 2014 je projekt realizován. Projekt je financovaný v rámci priority 4 "Ochrana životního prostředí a klimatické změny"z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014, v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace  založeného Programovou dohodou z 31. 10. 2013. Realizace projektu bude probíhat do dubna 2016 a zahrnuje tvorbu výběrové databáze odrůd, evidenční celostátní databáze genofondových ploch, tvorbu metodiky pro podporu biodiversity v sadech a pořádání dvou celodenních seminářů.

V rámci příprav na realizaci projektu Oživení starých odrůd byly během roku připravovány metodické postupy pro evidenci genofondových ploch pomocí geografického informačního systému.

V oblasti vzdělávání bylo provedeno proškolení správců genofondových ploch a mapovatelů na závazné metodiky realizace projektů. Dále byly připraveny semináře k určování ovoce. Poprvé se dokonce podařilo připravit seminář určený pro rané odrůdy jádrovin.

Byl to bohatý rok, kdy se podařilo velmi výrazně pokročit při naplňování koncepce rozvoje odborného programu a tímto děkuji všem lidem, kteří k tomuto rozvoji přispěli.

Celková zpráva je ke stažení zde: BIODG_gfp_1404_ZZ_191402-www.pdf