Metodika ke stanovení záchranných sortimentů starých odrůd

13.03.2014 13:00

Záchranné sortimenty odrůd ovocných stromů jsou seznamy odrůd, které jsou určeny k přednostním výsadbám na kmenných tvarech. Účelem těchto seznamů je podpořit uchování určitých odrůd, které jsou vhodné pro podmínky dané oblasti buď pěstitelsky nebo z kulturně historických důvodů.

Zároveň jsou to odrůdy, které by měly být zachyceny v genofondových plochách.

Jak si takový seznam vytvořit popisuje certifikovaná metodika Ministerstva zemědělství České republiky, která je ke staženi na následujícím odkazu: OMOO_sort_met_final_141120.pdf


Martin Lípa