Fruticetum - sbírka ovocných dřevin v Průhonicích

21.01.2014 07:58
Prvotně publikováno:28.04.2013 06:59

V roce 1941 byla v Pruhonicích založena rozsáhlá sbírka odrůd ovocných dřevin. Do současnosti se dochavala rozsáhlejší plocha vysokokmenných hrušní a jabloní. Fruticetum je přístupné v rámci prohlídky botanické zahrady v květnu a červnu. Více informací o přítomných odrůdách a historii sbírky naleznete na odkazu: https://www.ibotky.cz/clanky/fruticetum/59-fruticetum.html