Rozvoj odborného programu v roce 2015

05.01.2016 07:28

Již téměř 20 let rozvíjí Český svaz ochránců přírody odborný program nazvaný: Krajové odrůdy ovocných dřevin. Od roku 2011 mám tu čest být jeho odborným garantem. Spolu s dalšími odbornými poradci programu připravujeme každoročně projekt na rozvoj šíře i hloubky záběru našeho úsilí o záchranu kulturního dědictví starých odrůd. Samozřejmě usilujeme i o záchranu velkých ovocných stromů jako součásti naší krajiny.

Zavěrečná zpráva o projektu z roku 2015 je ke stažení zde: BIODG_1505_ZZ_191502-www.pdf

Mimo projektu rozvojového, probíhala v rámci programu i realizace mnoha dalších projektů především v rámci otevřeného výběrového řízení: Ochrana biodiversity. Závěrečná zpráva shrnující tuto běžnou agendu je ke stažení zde: BIODG_odb_g_ZZ_211522.pdf

Touto cestou děkuji všem, kdo se podíleli na realizaci projektů odborného programu za korektní spolupráci, nadšení a čas, které věnují našemu společnému cíli.