Průběžný stav výzvy na podporu množení starých odrůd

07.10.2015 06:59

Děkujeme všem za příspěvek na zpracování úředně uznaného popisu starých odrůd ovocných stromů.

K 6.10. 2015 se podařilo shromáždit na daný účel 44700,- Kč a doufáme, že se nám ještě
podaří nějaké prostředky soustředit.
Český svaz ochránců přírody přislíbil pomoci dalšími prostředky ve výši 80.000,- Kč.
V současné době Ing. Stanislav Boček PhD. pracuje na popisech prvních odrůd tak, abychom mohli s ÚKZÚZ odladit poslední detaily celého procesu.
Velmi doufáme, že věc dotáhneme do zdárného konce.

Celkové výsledky zveřejníme zde na tomto webu a dále na stránkách: www.meluzina.info/


Martin Lípa