Průběžný stav výzvy na podporu množení starých odrůd ovocných stromů

05.01.2016 16:59

Vážení příznivci starých odrůd,

3.12.2015 proběhla na MZe technická schůzka k sestavování seznamu odrůd s úředně uznaným popisem. Schůzka proběhla ve velmi konstruktivní atmosféře. Zásadním přínosem který zde byl prezentován ze strany ÚKZÚZ a MZe ČR byl návrh nové legislativní úpravy v rámci novelizace zákona č. 219/2003.

V rámci této úpravy by bylo možné množit nejenom odrůdy s úředně uznaným popisem v režimu tak, jak jsme byli informováni. Byla navržena i nová možnost v omezeném množství (=100ks sazenic/školkaře) množit i další odrůdy, pro která by byla některá kritéria odrůd s úředně uznaným popisem byla dosti problematická.

Na základě tohoto nového návrhu v současnosti revidujeme dosud vypracované seznamy odrůd pro doprovodnou vyhlášku výše uvedeného zákona. Na schůzce bylo dohodnuto datum ukončení naší práce k 31.1.2016. Hlavním cílem naší současné práce je stanovení seznamů odrůd které budou moci být množeny neomezeně (=je možné u nich dostát všem kritériím úředně uznaného popisu) a které budou množeny ve zvláštním režimu určeném pro odrůdy důležité k uchování genetické diversity.

Dále mohu rekapitulovat sponsorské dary k 31.12. 2015

+ 48.900,- Kč = úhrná hodnota sponzorských darů

- 30.000,- Kč = popisy 60 odrůd převážně třešní a meruněk

- 10.000,- Kč = práce spojené se sestavením seznamu odrůd pro vyhlášku

Zůstatek 8.900,- bude použit v roce 2016 na sestavení zbývajících popisů případně na další práce spojené s touto problematikou.

Díky podpoře AOPK se podařilo popsat 72 dalších odrůd jabloní.

Díky podpoře ČSOP se podařilo popsat 72 dalších odrůd hrušní

Díky podpoře Karlovarského kraje se podařilo popsat 40 dalších odrůd slivoní

Děkuji všem za dosavadní podporu a doufám že se nám celou věc podaří dotáhnout do životaschopné právní úpravy.


S pozdravem


Martin Lípa

Doupovská -