Přehled činnosti odborného garanta programu Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin

21.01.2014 08:35

Přehled činnosti odborného garanta při administraci projektů v rámci otevřeného výběrového řízení: Ochrana biodiversity - program Záchrana starých
krajových odrůd ovocných dřevin uvádí následující zpráva: BIODG_odb_g_ZZ_201322-www.pdf (137402).

Martin Lípa