Kurs celoživotního vzdělávání - Ovocný strom v krajině

21.01.2014 08:06

Do 31.1. 2014 se lze přihlásit do kursu, který pořádá Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin, Zahradnická fakulta Lednice, Mendelova univerzita v Brně
Garant kurzu: Doc.Dr.Ing. Petr Salaš
Vedoucí kurzu: Ing. Stanislav Boček, Ph.D.

Bližší podrobnosti, včetně přehledu témat, kontaktních osob podmínek přihlášení i ukončení kursu naleznete v tomto materiálu: KCV_Ovocný_strom_2014_program.pdf (129813)